Här hittar du alll nödvändig information för dig som är förare

INBJUDAN:


Det finns inga aktiva inbjudningar för tillfället.


ANMÄLAN:


Anmälan görs via Nitroz.se (Razing användarkonto krävs).

Licens löses vid anmälan (vid flera förare av samma fordon kontakta oss här).

Startavgift och licens betalas i sammband med anmälan på Razing.se (via Faktura, kortbetalning eller direktbetalning).

BESIKTNING:


Tävlingsbil ska godkännas av besiktningsperson utsedd av SMDA. Registreringsbesiktning ska vara utförd i GOD TID före första tävlingen då bilen ska delta. Vid registreringsbesiktningen kontrolleras att bilen överensstämmer med samtliga gällande tekniska krav och att den är i godkänt skick för tävling. Om tävlingsbilen blir godkänd för tävling utfärdas fordonspärm för bilen. Om fordonspärmen förkommer ska ny registreringsbesiktning utföras av besiktningsperson utsedd av SMDA. Ny fordonspärm utfärdas vid godkänd besiktning. Kontakta SMDA besiktningsman här


Om tävlingsbil skadas så mycket att chefstekniker på tävling underkänner bilen för mer tävlande ska bilen godkännas av besiktningsperson efter reparation, så kallad utökad tävlingsbesiktning.


Om tävlingsbil har ändrats mellan tävlingar, och därmed inte överensstämmer med uppgifterna i Fordonspärmen, ska föraren uppge detta på Anmälan till monsterracetävling så att besiktningsman utsedd av SMDA och chefstekniker vid behov kan utföra utökad tävlingsbesiktning senast dag före nästa tävlingsdag.

Scandinavian Monster Drivers Association (SMDA)


Monsterrace arrangeras av föreningen SMDA i samarbete med

lokala organisationer. Varje år arrangerar vi Monsterrace Cup med deltävlingar runt om i Sverige.


Läs mer här

Alla kan bli medlemmar i SMDA


Förare, funktionärer, teammedlemmar och fans, ALLA är välkomna! Är du intresserad av att bli medlem i föreningen kan du ansöka om medlemskap här

Copyright © Scandinavian MonsterDrivers Association (SMDA).